Д-р Исак Меламед  – САД

моментално е клиничар во приватна пракса во метро областа Денвер во Колорадо. Претходно, тој беше во академијата во САД, Канада и Израел. Неговиот фокус е интеракцијата помеѓу имунолошкиот и нервниот систем – невро-имуна врска објавувајќи над 150 трудови, презентирајќи и предавајќи низ целиот свет. Тој, исто така, основаше независен центар за клиничко истражување, Истражувачкиот центар IMMUNOe, и беше главен истражувач на над 250 клинички испитувања. Неговите главни области на интерес се:

  • Вкрстен разговор помеѓу нервниот и имунолошкиот систем
  • Улогата на имунолошкиот систем кај невро-воспалителни болести
  • Цитоскелетна сигнализација

Спектрум е невладино и непрофитабилно здружение, основано од родителите на деца/лица со пречки во развојот, кое оперира во Северна Македонија и во регионот.

Заедно сме посилни

Зачлени се

Leave A Comment

Related Posts