Д-р Џејмс Адамс – САД

Директор на Истражувачката програма за аутизам/Аспергер на Државниот универзитет во Аризона во Феникс, Аризона. Работејќи заедно со лекари, нутриционисти, биохемичари и други, неговото истражување е фокусирано на причините и третманот на аутизмот низ целиот животен век. Др.

Д-р Џејмс има докторат по инженерство за материјали, но во последните 20 години своето истражување го фокусираше на биолошките причини за аутизмот и како да се лекува. Има објавено над 200 рецензирани научни написи, вклучително и над 50 за аутизмот. Тој водеше многу клинички испитувања, вклучувајќи додатоци во исхраната, трансплантација на микробиоти, детоксикација и други.

Тој е исто така претседател на Здружението за аутизам на Големиот Феникс, претседател на Истражувачкиот центар за исхрана за аутизам, ко-водач на Научниот советодавен комитет на Институтот за истражување на аутизмот и претседател на Научниот советодавен одбор на Фондацијата за невролошко здравје. Тој има возрасна ќерка со аутизам.

Спектрум е невладино и непрофитабилно здружение, основано од родителите на деца/лица со пречки во развојот, кое оперира во Северна Македонија и во регионот.

Заедно сме посилни

Зачлени се

Leave A Comment

Related Posts