Др. Мирослав Ковачевиќ e сертифициран педијатар член на научниот одбор на конференцијата, работи приватна пракса во западните предградија на Чикаго од 1976 година. сертифициран од Американскиот одбор за педијатрија во 1982 година.
Д-р Ковачевиќ е еден од првите педијатри во Соединетите Американски Држави кој започна да лекува деца со ПАНДАС.
Доктор Ковачевиќ има одржано интензивно предавање дома и во странство и има објавено неколку научни статии, особено во престижните New England of Medicine и The Journal of Pediatrics.
Посебните области на експертиза на лекарот ги вклучуваат таканаречените „проблематични доенчиња“ (следење и грижа за предвремено родени новороденчиња), тешкотии во хранењето и спиењето на доенчињата („ѓубрење“), педијатриски нарушувања во исхраната и дебелина, проблеми во однесувањето и школувањето кај децата, енуреза и енкопреза.
Дополнително, д-р Ковачевиќ следи (и спроведува, доколку е наведено и според строги упатства) различни алтернативни медицински методи (витамини, суплементи итн.). Тој, исто така, го концентрираше своето професионално внимание на некои од поконтроверзните проблеми во педијатријата, како што се аутизмот и нарушувањата на аутистичниот спектар, синдромите PANDAS и PITAND и употребата на IVIG -интравенска терапија со имуноглобулин кај одредени педијатриски невропсихијатриски нарушувања.
Со повеќе од 30 години професионално искуство во детската здравствена заштита и по повеќе од 100.000 посети на пациенти, д-р Ковачевиќ нуди и педијатриски консултации и услуги за второ мислење во неговите канцеларии во Хинсдејл и Лисл, ИЛ.
Д-р Ковачевиќ е член на медицинскиот персонал на болницата Хинсдејл во Хинсдејл, ИЛDrДр. Мирослав Ковачевиќ

Спектрум е невладино и непрофитабилно здружение, основано од родителите на деца/лица со пречки во развојот, кое оперира во Северна Македонија и во регионот.

Заедно сме посилни

Зачлени се

Leave A Comment

Related Posts