Што е PANDAS/PANS?

Педијатриско автоимуно невропсихијатриско нарушување поврзано со стрептококна инфекција (PANDAS) и педијатриски невропсихијатриски синдром со акутен почеток (PANS) се јавуваат по инфекција, најчесто инфекција со стрептокок. Воспалението на мозокот се јавува кога имунолошкиот систем на телото погрешно ги напаѓа здравите мозочни клетки, што доведува до автоимуни процеси кои влијаат на функцијата на централниот нервен систем. Засегнатото дете генерално има ненадејна, драматична промена во личноста, прикажана како опсесивно-компулсивно нарушување (OCD), анксиозност, тикови или други абнормални движења, промени на личноста, опаѓање на способностите за математика и ракопис, сензорна чувствителност, рестриктивно јадење и многу повеќе.

Знаци и симптоми на PANDAS/PANS:

Тежината на симптомите и почетокот на PANDAS/PANS може да варира од пациент до пациент, но симптомите обично се појавуваат ненадејно и интензивно. Симптомите може да се подобрат, а потоа повторно да се влошат, прикажувајќи се на она што е познато како епизоден начин.

Можните симптоми на PANDAS/PANS може да вклучуваат:

 • Ненадеен, акутен почеток на опсесивно-компулсивно нарушување
 • Рестриктивни навики во исхраната
 • Раздразливост или агресивно однесување
 • Екстремно нерасположение или депресија
 • Влошување на моторните вештини
 • Тикови и необични движења
 • Визуелни или аудитивни халуцинации
 • Чувствителност на светлина, звук и допир
 • Нарушување на сонот или замор

Дијагностицирање на PANDAS/PANS:

PANDAS/PANS  е ретко и помалку познато пореметување, а лекарите често го мешаат со други состојби. Најдобар начин да се добие дијагноза е да се сретнете со специјалист, кој ја разбира оваа состојба . Лекарот ќе постави клиничка дијагноза врз основа на тестирање на инфекции, заедно со знаци, симптоми, медицинска историја и лабораториски наоди кои исклучуваат други познати невролошки или медицински нарушувања. Обезбедувањето на темелна медицинска историја и опис на симптомите може да помогне во дијагнозата.

Критериумите на PANS вклучуваат ненадеен почеток на опсесивно-компулсивно нарушување (OCD) или сериозно ограничен внес на храна. Два од следните седум критериуми се исто така потребни за да се постави дијагноза:

 • Анксиозност
 • Емоционална лабилност (промена на расположението) или депресија
 • Раздразливост, агресивност или опозициско однесување
 • Бихејвиорална (развојна) регресија
 • Ненадејно влошување на училишните перформанси
 • Моторни или сензорни абнормалности вклучувајќи тикови или неволни движења
 • Соматски знаци и симптоми, како што се нарушувања на спиењето или мокрење во кревет (енуреза)

PANDAS е подкатегорија на PANS. Ова беше претходна дефиниција за истражување користена за да се објасни инфективен почеток поврзан со стрептокок од групата А. PANDAS има пет различни критериуми за дијагноза:

 • Ненадеен почеток на OCD, или драматични тикови
 • Епизоден тек на симптоми или тек на сериозност што се повторува-повлекува
 • Предпубертетски почеток
 • Присуство на невролошки и невропсихијатриски абнормалности
 • Појава на инфекција со стрептокок пред почетокот на симптомите

Лекување на PANDAS/PANS

Кога се третираат навремено, се чини дека PANDAS/PANS се прекинати и потенцијално излечени со брзи интервенции за имунолошка модулација. Кај некои деца повторно се појавуваат симптомите и бараат дополнително тестирање. Познато е дека раниот третман на PANDAS е важен за да се намали времетраењето и интензитетот на симптомите на пациентот. Нелекувани, PANDAS/PANS може да предизвикаат трајни психолошки и невролошки проблеми.

Кога лекувате PANDAS/PANS, важно е целосно да се ослободите од инфекција со стрептокок или други инфекции. Изложеноста на болести од семејството и пријателите треба да се избегнува додека детето заздравува. Антибиотскиот третман може да излечи актуелна инфекција со стрептокок, а се користи како профилакса која може да спречи нови инфекции додека истовремено ги смирува автоимуните процеси кои влијаат на мозокот. Стрептокок или други инфекции може повторно да се појават додека заздравуваат, а епизодите на PANDAS/PANS имаат тенденција да стануваат подолги и полоши по секоја нова инфекција. Затоа, важна е трудољубивоста да се спречат инфекциите додека заздравувате. Откако ќе се излечат и ќе се искоренат инфекциите, детето обично развива нормален автоимун одговор и повеќе нема изливи на симптоми.

Методите за лекување на PANDAS/PANS може да вклучуваат:

 • Антибиотици за лекување и спречување на стрептокок или други бактериски инфекции
 • Антивирусни препарати, ако вирусните инфекции се постојани
 • Интравенски третмани со имуноглобулин
 • Плазмафереза ​​(афереза) или размена на плазма (PEX), процес при кој се отстрануваат штетните автоантитела од крвниот систем
 • Стероиди, кои можат да го намалат воспалението што се јавува во мозокот на детето
 • Тонзилектомија и аденоидектомија каде хроничната инфекција се повторува
 • Когнитивна бихејвиорална терапија

Заклучок: При препознавање на некои од горенаведените симптоми кај детето, во најкраток можен рок обратете се до специјалист во сферата на PANDAS/PANS, бидејќи во секој случај важи правилото: колку поран третман – толку подобри резултати.

Спектрум е невладино и непрофитабилно здружение, основано од родителите на деца/лица со пречки во развојот, кое оперира во Северна Македонија и во регионот.

Заедно сме посилни

Зачлени се

Leave A Comment

Related Posts