Pans / PANDAS

Што е PANDAS/PANS? Педијатриско автоимуно невропсихијатриско нарушување поврзано со